DV Tipy a triky

Na této stránce naleznete postupně se rozrůstající množství tipů a triků pro zacházení s digitální video technikou tak, jak se nám podařilo tyto praktické informace získat při práci s DV zařízeními. Některé důležité tipy a poznatky jsou vkládány jako text psaný kurzívou do ostatních stránek HP JUKON týkajících se technického popisu jednotlivých DV technologií, o jiných se možná nikde jinde než na naší stránce nedočtete.

1. Odblokování DV/DVCAM/Digital 8 kamer pro funkci záznam

Na adrese http://perso.libertysurf.fr/dvin/ naleznete volně ke stažení softwarový emulátor servisního ovladače SONY RM 95 pomocí kterého lze na digitálních kamerách SONY 8 zpřístupnit funkci ZÁZNAM, a to jak pro rozhraní IEEE1394 (iLink), tak i pro analogový vstup (pouze u systému Digital 8) za pomoci DVin kódů. Na této adrese naleznete i návod k výrobě propojovacího LANC-LPT kabelu pro propojení kamery SONY systému DV/DVCAM/Digital8 s počítačem prostřednictvím paralelního portu.

2. Při spolupráci mezi DV zařízeními a PC (např. digitální kamkordéry a rekordéry firmy SONY - DCR VX700, DCR VX1000, DCR VX 9000 a rekordér DHR 1000) a Adaptec HotConnect 8945 je někdy potřeba vyzkoušet několik verzí ovladačů a řídícího software (DIAGNOSTIC, DV DECK). Někdy pracuje starší verze ovladačů (kterou naleznete na www.adaptec.com) s daným PC lépe než novější přibalená verze. Občas totiž dochází u některých kombinací verzí aplikací DIAGNOSTIC a DV DECK a verzí Windows 95 nebo 98 k zamrznutí Windows a ovládání digitálního přístroje prostřednictvím výše uvedených aplikací nelze spustit (informace o poslední verzi ovladačů a utilit viz dále). Další důležitou radou je před zpětným přehráváním avi souboru zpět na DV rekordér (např. SONY DHR 1000) nebo DV kameru s funkcí DVin použít následující postup: 1-vypnout vypínačem ON/STANDBY rekordér v případě, že je zapnut, 2- spustit aplikaci DV DECK (okno informace DEVICE MODE zůstane prázdné, tedy bez připojeného podporovaného zařízení) a v podskupině VIDEO OUT vybrat požadovaný avi soubor, 3- zapnout DV rekordér, vybrat DEVICE MODE na VTR a v podskupině VIDEO OUT začít s nahráváním (platí i pro upravené camcordery SONY DCR VX 7000 a DCR VX 1000 s možností nahrávání s odblokovaným DV vstupem).Spuštění aplikace DV DECK s již zapnutým DV zařízením většinou vede k tomu, že operaci nahrávání nelze provést. Důvodem této komplikace je pravděpodobně jistá inkompatibilita řadiče a DV zařízení. Nová verze ovladačů Adaptec Hot Connect 8945 Kit (www.adaptec.com) ve verzi 2.5 již tyto problémy nevykazuje (pozor na skutečnost, že tato nová verze ovladačů a aplikace DV DECK zatím nepracuje při nastaveném větším rozlišení obrazovky monitoru v režimu velkých písmen !)

3. Zpožděný přenos dat mezi DV zařízením a PC. Dalším problémem převodu digitálního toku dat na a z DV zařízení je jistá časová prodleva mezi spuštěním funkce nahrávání a přehrávání z DV DECK a skutečným počátkem toku dat na a ze zařízení. Toto je třeba míti na paměti a začít nahrávání a přehrávání o cca 2 sekundy dříve než je požadovaná scéna.

4. Camcordery SONY a Panasonic systému DV,DVCAM a Digital 8 jako DV rekordéry ?

V jiné části textu naší HP jste jistě nalezli zmínku o odblokované možnosti nahrávání u DV camcordérů firmy SONY (Panasonic). Tyto přístroje lze skutečně po úpravě použít jako záznamové přístroje (rekordér), ovšem až na vyjímky (viz. dále) pouze pro DV spojení IEEE 1394 (Fire Wire, na kameře značeno DV OUT). Analogový vstup lze aktivovat pouze u všech kamer nového systému SONY Digital 8 nebo lze pro záznam z analogového zdroje využít takové DV kamery (SONY DCR TRV900), které jsou již s touto funkcí přímo prodávány a jejichž cena je vyšší než u modelů bez analogových vstupů. Možnost úpravy kamer a jejich využití i pro záznam digitálních dat vycházejících např. ze střihového počítače vychází z toho, že po DV spojení (IEEE1394 rozhraní) lze kromě proudu dat týkajících se zvuku a obrazu současně přenášet i data povelových funkcí kamery (přehrávání, převíjení, pauza, záznam a TIME CODE). Funkce záznam tedy není zásadně přístupná pro analogový vstup (tyto DV kamery neobsahují analogově digitální převodník pro externi analogový signál a A/D převodník používaný pro rozklad obrazu z CCD chipu nelze použít, kromě např. DV kamery SONY DCR-TRV900, která umožňuje i záznam z analogového externího zdroje ale je pro tuto funkci z výroby speciálně připravena a je s touto funkcí již prodávána) u DV a DVCAM kamer. Naproti tomu u systému Digital 8 lze zprovoznit i analogové vstupy pro záznam externího zdroje protože tyto kamery již byly s filozofií záznamu analogového signálu navrženy a vyrobeny a pouze evropské celní předpisy využití této funkce znemožňují a tak výrobce tuto schopnost kamer softwarově (zatím) zablokoval.

Povel k záznamu externího signálu přes DV propojení (např. záznam digitálního signálu z jedné DV kamery do druhé) nelze většinou jednoduše uskutečnit u kamery s odblokovanou funkcí záznam z toho jednoduchého důvodu, že tato kamera neobsahuje tlačítko pro funkci ZÁZNAM (v modu PLAYER, který je pro přepnutí signálové cesty na DVin potřebný) a tlačítkem REC/PAUSE (určeným pro režim CAMERA) nelze v tomto režimu kamery spustit záznam. Záznam lze například uskutečnit prostřednictvím DV spojení s jiným DV zařízením (spolupracující DV rekordér SONY DHR 1000, DVwalkman SONY, Adaptec Fire Wire řadič nebo jiný), které má k dispozici editační funkce a svojí povelovou sadou kameru řídí přes DV propojení a LANC konektor a nikoli tlačítkem REC/PAUSE spínajícím nahrávání kamery pouze přes CCD chip.

Funkci nahrávání přes DV spojení lze pro DV a DVCAM a Digital 8 kamery (např. za účelem přenosu dat mezi kamerou DV a Digital 8) spustit například takovým dálkovým ovladačem (DO), který má tlačítko záznam určené pro režim PLAYER a který spolupracuje s danou kamerou. Červené tlačítko záznam na přiložených dálkových ovladačích ke kamerám (např. SONY RMT 814 a podobné) totiž platí pouze pro povel záznam v režimu CAMERA, kdy nelze přes DV spojení nahrávat externí digitální signál a signálová cesta kamery je přepnuta na zpracování a záznam z vestavěného CCD chipu.

5. Úprava dálkových ovladačů (DO) DV a Digital 8 kamer SONY pro funkci záznam:

Obrázek SONY dálkového ovladače typ RMT 814 dodávaného ke kamerám SONY Digital 8. Dva červené obdélníky naznačují umístění skrytých tlačítek pro funkci záznam kamery v režimu PLAYER

Většina DO dodávaných ke kamerám SONY tlačítko RECORD pro záznam v režimu kamery PLAYER (ve skutečnosti se jedná o dvě tlačítka, která je nutno pro aktivaci funkce záznam stisknout současně) ve skutečnosti má, jsou ovšem skryta pod krytem membránové klávenice. Důvodem toho, že tato DO jsou těmito tlačítky skrytě vybavena je univerzální využití dálkových ovladačů (s malými úpravami pro každý region - např. jazyková verze popisků tlačítek a podobně) pro všechny obchodní regiony (tedy i pro ty, kde není z výroby funkce záznam zablokována - např. trhy USA, Japonska a další). Rozebereme-li totiž DO SONY typu RMT 803,807 nebo 814 ( dodávané ke kamerám SONY DCR VX 700, VX 1000, VX 9000, Digital 8 - všechny modely od VR7000 až po TRV 510E) zjistíme, že kompaktní membránová klávesnice ovladače obsahuje podle typu asi 3 - 5 tlačítek navíc nebo jinak řečeno, rošt klávesnice je vyroben pro více tlačítek než kolik jich je z vnější strany klávesnice DO k dispozici (tedy z pohledu při běžné manipulaci s DO). Tato skrytá tlačítka mají výrazně zkrácenou délku hmatníku pod úroveň svrchního krytu ovladače tak, aby je bylo možno překrýt plastovým štítkem s popisky funkcí jednotlivých tlačítek a tím pádem na klávesnici DO opticky i mechanicky znepřístupnit. Správná tlačítka pro funkci záznam (jsou vždy dvě vedle sebe, musí se stlačit současně) lze jednoduše nalézt například odstraněním vrchní půlky plastového výlisku ovladače, položením celé membránové klávesnice na kontaktní pole, připojením baterií a variantním zkoušením dvojic tlačítek se zkráceným hmatníkem - při tom je samozřejmě nutné míti zapnutou kameru v režimu PLAYER a kazetu v páskové dráze. U DO typ RMT 807 (kamera DCR VX1000) a RMT 814 (všechny kamery Digital 8) tato tlačítka naleznete při orientaci DO na výšku jako tři zkrácené hmatníky (u RMT 807 dva zkrácené hmatníky, vpravo je jedno funkční tlačítko AUDIO DUB - viz. obrázek dole) ve spodní řadě rozebrané membránové klávesnice (tlačítka nejblíže IR LED diodě jsou potom v horní řadě), kde hledaná záznamová tlačítka jsou levý krajní a prostřední vedle něj ( viz obrázek). Další mechanická úprava krytu DO spočívající ve vypilování otvorů pro chybějící hmatníky tlačítek a prodloužení hmatníku tlačítek závisí na šikovnosti každého majitele DO.

Upozornění: aktuálně dodávané dálkové ovladače k jednotlivým SONY DV a Digital 8 kamerám mohou používat i jiného typového označení (RMT - 8??) než je zde uváděno (především novější modely ) !

Upravený dálkový ovladač SONY typ RMT 807 dodávaný k SONY DV kamerám DCR VX-700 a DCR VX-1000. Ve spodní řadě tlačítek vidíte dvojici narůžovělých tlačítek pro funkci ZÁZNAM v režimu PLAYER, které byly vyvedeny nad vrchní plastový kryt klávesnice s popisky. Přepínač ID umístěný v pravém horním rohu RMT 807 umožňuje spouštět rozšířené záznamové funkce jak u SONY DV kamer (režim VTR 4), tak i Digital 8 (režim VTR 2).

Jiným řešením tohoto problému je nalezení takového dálkového ovladače stejného výrobce, který obsahuje funkci ZÁZNAM (nejlépe DO k VHS videorekordérům nebo DO k digitálnímu rekordéru DHR1000) a který má stejnou identifikaci k dané kameře (např. SONY používá 6 identifikačních adres VTR 1 až VTR 6 pro vzájemné odlišení DO). Pro funkci záznam je většinou potřebné použít DO s identifikací VTR 2, případně VTR 4 nebo využít univerzální DO.

6. Aktuální informace:

Firma Adaptive Systems GmbH vyvinula softwarový emulátor servisního dálkového ovladače SONY RM-95 s názvem Lremote V4.1 (spojení DV kamery přes LANC konektor s PC systémem pod Windows 95/98 prostřednictvím LPT portu). Tento software obsahuje program na automatické odblokování kamery DVin a dále softwarový emulátor dálkového ovladače SONY RM-95 pod názvem Wremote, kterým je rovněž možno řídit funkci záznam u kamer. Tento software, který je dodáván pro kamery SONY (viz. výpis dále) a Panasonic (připravuje se Canon) umožňuje zaktivovat DVin vstup těchto kamer a rovněž aktivovat analogový vstup kamer systému Digital 8. Stránky obsahují i aktuální výpis, které typy a značky kamer včetně výrobních sérií lze odblokovat (viz převzatá tabulka dále) a další užitečné kódy pro úpravu kamer. Řešení je to velice jednoduché a kameru si podle návodu, kabelu a řídícího software (což je obsah nabízeného kompletu) může upravit každý majitel kamery nebo si toto odblokování lze nechat na počkání udělat. Je ovšem třeba počítat s tím, že tato úprava kamery je vždy prováděna na vlastní risk majitele kamery a výrobce software se celkem logicky zříká zodpovědnosti za případné poškození kamery !

Výpis kamer SONY, které lze odblokovat:

PC1E, PC7E, TRV5E, TRV7E, TRV8E, TRV10E, TRV890E, VX700E a SC100E.

TR7000E/71000E, TRV110/210/310/410/510

TRV9E, VX1000E, VX9000E (některé série, viz tabulka:)

Camcorder/typ

lze upravit

lze upravit s omezením

nelze upravit

VX1000

436xx

44500

451xx

TRV9

522xx

???

???

VX9000

159xx

???

195xx

Při návštěvě stránek věnovaných odblokování DV, DVCAM a Digital8 kamer SONY a Panasonic firmy Adaptive Systems GmbH naleznete podrobné informace o této problematice a rovněž seznam některých evropských prodejců a středisek včetně ČR, které nabízí odblokování kamer nebo prodávají komplet pro odblokování. Každopádně pro ty, kteří ovládají angličtinu (nebo němčinu či další nabízený jazyk), jsou tyto stránky pravým požehnáním protože se věnují i otázce spuštění a přístupu k funkci ZÁZNAM neboť většině kamer chybí po odblokování této funkce fyzické tlačítko RECORD (viz výše), kterým by bylo možné zápis spustit (vyjma spojení kamery s počítačem po IEEE1394 rozhraní, které přenáší kromě obrazových a zvukových dat i povely k posuvu pásku, převíjení i záznamu). Naše firma postrádá u českých firem uvedených u výrobce tohoto software podrobnější popis této problematiky a hlubší specifikaci možností spuštění záznamové funkce u upravených DV, DVCAM a Digital 8 kamer. Tato problematika je zcela opomíjena a firmy slibují pouze jednoduchou a bezproblémovou úpravu kamery bez dalších návazností a souvislostí. Naproti tomu naše firma tuto problematiku ovládá nejen z hlediska prodeje takovýchto zařízení a jejich úprav ale i zhlediska praktického využití, což je vlastně základním krédem činností naší společnosti v tomto oboru.

Ti z vás, kteří se tolik neorientují v této problematice, se mohou obrátit o radu a pomoc na naši firmu prostřednictvím našeho e-mailu.

7. Použití DV kamery jako DV fotoaparátu.

Každá DV kamera je vybavena funkcí foto, která umožňuje zachytit statický obraz v trvání 7 vteřin. Existují však rozporné informace o dosažitelném maximálním rozlišení tohoto foto režimu kamery oproti prodávaným digitálním fotoaparátům. Konkrétně kamery DV SONY DCR VX 1000 (9000) poskytují maximální rozlišení pro statický obraz 640x480 bodů, což je v praxi nižší střední třída oproti DV fotopřístrojům, které ve svém maximu nabízí rozlišení až 1280x1024 (Olympus Camedia C1400L) i více bodů.

8. Problémy s nastavením zvukové stopy při PC střihu - výpadky zvuku.

Kamera SONY DCR VX1000 (DCR VX 700) pracuje se záznamem zvuku s kvantováním 12 bitů a 32 kHz vzorkováním. počítač však převádí toto vzorkování na 16 bitů/44,1 kHz. V případě, že výsledný sestříhaný pořad, který bude nahrán na DV pásku (Mini DV nebo standardní DV) bude obsahovat některé původní scény s audio stopou 12bitů/32 kHz v kombinaci se zpracovaným záznamem z PC, pak v oblasti přechodů mezi záznamem z kamery (tedy původní záběry, které zůstaly na pásce) a následným záznamem z PC, bude zvukový doprovod vykazovat výpadek zvuku v trvání cca 1 vteřinu. Tento výpadek v místě přechodů (střihů) je způsoben tím, že se při přehrávání záznamu na videorekordéru SONY DHR 1000 musí přehrávač přepínat z 12 na 16 bitů a opačně, což způsobuje v místě přepínání výpadek zvuku.