Matlab 6.1

Přehled vlastností Matlab 6.1

Vse o Matlabu (CVUT)