Servisní kódy                                  

 

 

*#06# - vypíše na display IMEI kód telefonu (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo je jedinečné na světě a neexistují  2 telefony se stejným číslem.

*#0000# - vypíše verzi software telefonu
Telefon vypíše například toto:
V 04.65        - verze firmware
07-10-99      - datum firmware
NSE-8/9       - typ telefonu (NSE-1 pro 5110, NSE-3 pro 6110 a NSM-1 pro 6150)


*#746025625# - nebo jako *#sim0clock#, zjistí jestli může být SIM Clock zastaven. Některé NOKIE 5110 se SIM Paegas strašně vybíjely baterii telefonu. Zadáním tohoto kódu se můžete přesvedčit, zdali to není Váš případ. Telefon musí vypsat SIM Clock stop allowed. Pokud vypíše not allowed, nechejte si vyměnit kartu (vymění Vám ji zdarma)!

*#92702689# - nebo jako *#war0anty#. Jedná se o výpis záručních informací o telefonu.
                                   

                                        Zobrazí další informace :
                                        - výrobní číslo (IMEI)
                                        - datum výoby (formát mmrr)
                                        - datum prodeje (lze jednou editovat)
                                        - čítač oprav (nejlépe zkontrolovat před koupí)
                                        - přenos uživatelských dat (pro zálohování telefonu v servisu)

#pw+123456789+1# - tímto kódem zjistíte, zdali je Váš telefon blokován pro určitého operátora.Pokud nebudete vědět, jak dostat na display znaky "p", "w" a "+" tak se to dělá tak, že několikrát stisknete tlačítko
"*" až do doby, kdy se na displayi objeví požadovaný znak.


*3370# - aktivace EFR (Enhanced Full Rate), u EuroTelu SuperSOUND. Aktivace Enhanced Full Rate telefon komunikuje se sítí po 13kbit kanále, používá kvalitnější kodek než u Full Rate, kvalita hovoru by měla být lepší, tuto vlastnost musí podporovat síť operátora, zkracuje hovorový čas (výdrž baterie) o cca 5 %. U nás podporuje pouze EuroTel (Super Sound).

#3370# - deaktivace EFR (Enhanced Full Rate).

*4720# - aktivace HR (Half Rate), baterie déle vydrží na úkor kvality hovoru Aktivace Half Rate telefon komunikuje se sítí pouze po poloviční šířce kanálu, kvalita hovoru je horší díky větší kompresi, tuto vlastnost musí podporovat síť operátora a šetří se tím jeho přenosová kapacita, prodlužuje hovorový čas (výdrž baterie) až o cca 30 %

#4720# - deaktivace HR (Half Rate)