Test: Partition a boot manažeři

Správa diskových oblastí

Kdo chce mít více operačních systémů na jednom počítači, neobejde se bez nástrojů pro práci s diskovými oddíly a bootovacích manažerů zajišťujících spuštění správného operačního systému. V následujícím testu se podíváme na některé z nich.


Tak tady je, počítač s novým 80ti GBytovým pevným diskem, neformátovaný, přímo od prodejce. Na psacím stole se vrší cédéčka se všemi operačními systémy, které jste až doteď nashromáždili: Windows 98, Windows Millennium, Linux a nezapomeňme na nové Windows XP.
Jak se to všechno vejde na jeden pevný disk? Ideálním řešením je nástroj pro práci s diskovými oddíly (dále ho budeme označovat jako "partiční" od anglického partition) s integrovaným bootovacím manažerem. Tím zřídíte pro každý operační systém vlastní diskový oddíl a bootovacím manažerem ho později můžete nastartovat. Mimochodem mnohé partiční nástroje dokáží také měnit velikost existujícího diskového oddílu nebo dokonce kopírovat instalovaný operační systém.
Ale pozor: Jeden neuvážený chybný klik a celý systém se zničí. V tomto testu budeme zkoumat, který balíček má nejlepší funkce a který je nejbezpečnější.


software na Chip CD internet
OS Selektor 5.0 www.acronis.com demo - zpoždění při bootovaní, nelze aplikovat změny v diskovém nástroji
BootIt NG 1.26 www.terabyteunlimited.com 30ti denní trial
BootStar 7.28 www.star-tools.com 30ti denní trial
MasterBooter 3.1 www.masterbooter.com shareware - max. 3 OS, zpoždění bootování na 5s
XOSL 1.1.5 cz xosl.zde.cz freeware


Testu se účastní tyto programy : PartitionMagic 7.0, XOSL 1.1.5 cz, OS Selector 5.0, BootIt NG 1.26, BootStar 7.28, MasterBooter 3.1.

Podívejte se na porovnávací tabulku.PartitionMagic 7.0 - vítěz testu

PartitionMagic získává v testu velký náskok: Mnoho funkcí umožňuje pohodlné rozdělení pevného disku.

     
CELKOVÉ HODNOCENÍ
CENA / VÝKON dobrý
CENAcca 70 $
internetwww.powerquest.com
dodavatel v ČRwww.zebra.cz, www.sws.cz
+jednoduchá obsluha
+nejsou nutné zvláštní znalosti
+rozeznává mnoho formátů
+mnoho extra funkcí
-chudý bootovací manager

PartitionMagic 7.0 nabízí ve srovnání s konkurencí největší obsah funkcí: Diskové oddíly lze libovolným způsobem měnit. Pouze s PartitionMagic je možné je rozdělovat a zase spojovat.
Ve verzi 7.0 je mezi jiným i podpora nového operačního systému Microsoft Windows XP. Kromě toho nyní dokáže PartitionMagic také splynutí dvou NTFS oddílů v jeden. Nové verze již také nemají problémy s pevnými disky nad 80 GBytů. A pokud náhodou vymažete jeden oddíl, můžete pomocí bootovacích disket nastartovat nouzový systém a oddíl znovu vytvořit jen několika kliknutími myší. Během instalace může uživatel pro nouzový případ tyto diskety vytvořit. S jejich pomocí zachráníte po kompletním zhroucením počítače to, co se zachránit dá. Na disketách se nachází plně funkční dosová verze PartitionMagicu. V nouzovém případě se nemusí tedy uživatel žádné funkce vzdát.
Dávkovací funkce zaznamenává jednotlivé akce a hromadně je pak provádí, aniž by u toho musel uživatel asistovat. Pomocníci provázejí začátečníka všemi komplikovanými operacemi, například při přesouvání oddílu. Data na oddílech zůstanou zachována. Více operačních systémů spravuje program BootMagic, který je součástí balíku. Bootovací menu ale může uživatel jen omezeně konfigurovat. Pořadí provozních systémů v bootovacím menu tak nelze změnit, a ochranu heslem jsme také hledali marně. Tady má software ještě co dohánět.XOSL 1.1.5 cz - cenový tip

Freeware pro znalce.

     
CELKOVÉ HODNOCENÍ
CENA / VÝKON velmi dobrý
CENAfreeware
internetxols.zde.cz
+zdarma
+podpora řady systémů
+rychlý
-náročnější na znalosti uživatele

Extended Operating System Loader (XOSL) je bezplatný bootovací manažer s pravým, snadno použitelným a rozvinutým grafickým uživatelským rozhraním. Již dle názvu je jeho hlavní zaměření na schopnost nastartovat různé operační systémy. Ale aby byl srovnatelný s ostatními nástroji, přichází i s partičním nástrojem Ranish Partition Manager 2.38 beta 1.9.
Program je dosový, nabízí ale plně grafické české okénkové prostředí ovládané klávesnicí a myší. Instalace se spouští z DOSu (či z dosového řežimu před spuštěním Windows 9x). Při bootování dává v grafickém prostředí na výběr operační systémy pro nastartování a také se zde plně konfiguruje. Přístup ke konfiguraci a i ke každé oblasti je možné omezit heslem. Součástí balíku je i partiční nástroj Partition Manager, stáhnutelný i samostatně (www.ranish.com/part), nahrazující Fdisk. Spustit jde přímo z bootovacího manažera, bez nastartování vlastního operačního systému. Umí vytvářet, rušit a formátovat diskové oddíly. Zkušenější uživatel uvítá možnost vlastního nastavení parametrů. To je nutné při změně velikosti oddílu.
Předchozí znalosti jsou nutné, protože program vyžaduje na uživateli aby věděl, jak a kde je nutné založit primární, resp. rozšířené oddíly. Nástroj XOSL je poskytován v licenci GNU Public Licence a distribuuje se proto jako freeware. Nástroj je, až na určité perličky, funkčně srovnatelný s ostatními správci diskových oddílů v testu a k tomu zdarma.OS Selector 5.0

Jak partiční, tak bootovací funkce pracují bezchybně. Instalace i deinstalace probíhá bez potíží. OS Selector lze instalovat na vlastní diskový oddíl, tam se deaktivuje a po nahrání jiných partičních a bootovacích nástrojů zase znovu aktivuje. Analýza pevného disku po následné aktivaci rozezná přidané operační systémy a naváže je na bootovací menu. Funkcí Setup může uživatel konfigurovat vzhled a text bootovacího menu. Nové operační systémy ale nelze přidávat manuálně, to provede OS Selector. Pokud by se to nepodařilo, pomůže ještě tzv. rozeznávací asistent. V testu ostatně převzal tento asistent do bootovacího menu oddíl s Windows ME až po menším ručním zásahu. Nástroj dokáže kromě partičních funkcí také kopírovat. Takto zkopírované Windows rozezná program sám a naváže je do bootovacího menu.
Co se správy oddílů týče, vyniká tu schopnost dávkování. Umožňuje provedení více akcí najednou, jak to známe jen u Partition Magic. Funkce OS Selectoru 5.0 se mu však zcela nevyrovnají - oddíly se nedají ani dělit ani spojovat a lze je přesunout pouze do nezformátované volné oblasti.
V rozeznávaní operačních systémů je program vcelku aktuální: Instalaci Windows XP sice bootovací manažer nepřežil, ale po reaktivaci rozeznal Windows XP a převzal ho do bootovacího menu.BootIt NG 1.26

Tento program si na pevném disku rezervuje vlastní oddíl, takže tam bootovací nastavení zůstanou zachovány i při přeinstalování jiným systémem. Instalace BootIt NG probíhá z diskety vhodné pro bootování, která je určena i pro případ nouze. Program pracuje s vlastní pracovní plochou. Tam je uživateli pro správu oddílů a pro bootovacího manažera k dispozici vlastní programový modul.
Nástroj sice dokáže na pevném disku spravovat více než čtyři primární a celkově až 200 oddílů, ale to způsobuje problémy s jinými partičními nástroji nebo programy jako DriveImage (nástroj pro kopírování oddílů). Kdo nepotřebuje více než čtyři primární oddíly, ten může program nastartovat ve standardním režimu.
Zatímco předchůdce nabízel změnu pouze pro souborový systém FAT, lze nyní změnit také velikost linuxových oddílů. Zajímavá je dodatečná funkce pro kopírování oddílů. Kopie může být archivována na CD a celý oddíl později obnoven. Operační systémy na jednom oddílu lze přímo nastartovat přes tzv. "Direct Boot" .Nástroj také může sáhnout na MBR a změnit pořadí oddílů. BootIt NG se ale nehodí pro začátečníky - pomoc je omezená a obsluha není rozhodně intuitivní.BootStar 7.28

Hned po instalaci se za určitých podmínek ihned objeví ohlášení chyb. Pokud jste oddíly vytvořili pomocí jiných partičních nástrojů než Fdiskem, nemůže se BootStar dostat na partiční tabulku. Objeví se hlášení, že je třeba chyby odstranit a tabulku znovu vytvořit. Ten, kdo odsouhlasí, své oddíly zničí. Po novém startu nemůže systém bootovat, protože na pevném disku nepřežil odstranění chyb jediný oddíl. Tady pomůže jen kompletně nové vytvoření oddílů na pevném disku. To má samozřejmě za následek, že se stará data ztratí. Běsnění programu se nedostaví pouze pokud jste oddíl vytvořili Fdiskem. A i bootovací manažer pak funguje bezvadně: Program rozeznal a navázal všechny testované systémy. Ke správě oddílů pevného disku ale uživatel nalezne pod přehlednou plochou jen základní funkce.MasterBooter 3.1

Program pracuje jen v prostředí DOS. Zato aplikace zabere pouze minimální místo v paměti. Správa oddílů s MasterBooterem se ostatně nedoporučuje začátečníkům, program neposkytuje žádnou pomoc. Navíc požaduje po uživateli, aby přesně znal startovní a konečnou stopu oddílu, kterou hodlá zřídit a kterou takto ručně vytvoří. Oddíly zřízené s MasterBooterem jsou kompatibilní s ostatními partičními nástroji. K čemu to ale je, když uživatel může prakticky jen vymazávat a jinak nic? Bootovací manažer vychází sice se všemi dostupnými operačními systémy, ale bootovací oddíly se musí definovat ručně. 20 dolarů je příliš vysoká cena, pokud přihlédneme k objemu funkcí. Také ve věcech ergonomie nástroj nenabízí příliš a bootovací menu se musí provádět odděleně.Limit 1024 cylindrů

Na starších systémech se mohou objevit problémy s nastartováním systému, který se nachází fyzicky za 1024 cylindrem pevného disku. Ty se objeví, pokud BIOS nepodporuje rozšíření INT 13 (BIOSy od roku 1998 by již měly být kompatibilní) a operační systém ho také neovládá. Marná snaha je s DOSem, OS/2, Windows 9x a NT bez SP 4. Tyto systémy nainstalujte na začáteční diskové oddíly - záleží to na geometrii disku, ale většinou se dá mluvit o prvních 8gb. Linux toto podporuje s LILO (zavaděč Linuxu) od verze 0.21.4.2.

Zkušenější uživatel si vystačí i s málem.

Pokud instalujete operační systémy, z nichž alespoň jeden obsahuje svůj bootovací manažer (Windows NT, 2000, XP, Linux), lze využít tento. Mějme kombinaci Windows 9x, 2000 a Linux. Programem fdisk provedete rozdělení disku, standardně nainstalujete Windows 9x a následně na další diskový oddíl nainstalujete Windows 2000 - ty najdou předchozí Windows 9x a přidají je do bootovací nabídky. Další systém - Linux - přidáte následně manuálně operací s boot sektorem, což už ale jde za záběr tohoto článku.


F. Keudell, M. Mandau, P. Zákostelný


Vaše tipy pro další návody a recenze očekáváme na adrese navody.chipcd@vogel.cz