Popis jednotlivých způsobů

Je několik možných způsobů, jak se dají vypálit data na CD-R. Všechny tyto způsoby vypalují data po jedné session. Liší se však tím, jak je tato session zapsána. Nyní jsou zde popsány základy, které by měl znát každý, kdo vypaluje CD.

Disc-At-Once (DAO)

Pokud vypalovačka vypaluje v režimu DAO, vypálí nejprve Lead-In, poté jednotlivé stopy (tracks) a nakonec Lead-Out. Toto vše vypálí najednou bez vypnutí laseru. Toto umožňuje, aby při vypalování mohly být mezi stopami jiné než dvousekundové mezery (klidně i nulové). To je dosti velká výhoda pro vypalování Audio CD. Pro vypalování datových CD není tento způsob nejvhodnější. Pokud se vám totiž stane, že se přeruší vypalování, nelze na takto vypalované CD už nic vypálit, což u jiných způsobů lze. Toto je způsobeno tím, že informace obsahu jsou umístěné na začátku CD a vypaluje-li vypalovačka v režimu DAO vypálí tyto informace na začátku a nelze je později opravit. Tento způsob vypalování má však toto omezení: neumožňuje otevřít novou session. Díky tomu nelze na takto vypálené CD něco dopálit.

Session-At-Once (SAO)

Tento způsob vypalování je ve své podstatě stejný jako DAO s jediným rozdílem: při vypálení se otevře nová session. Znamená to tedy, že takto vypálené CD je otevřené pro další vypalování. Programy, které SAO podporují, většinou nečiní rozdíl mezi režimy DAO a SAO (nazývají ho Disc-At-Once), jen umožňují otevřít novou session (nechat disk otevřený). Při koupi vypalovačky je nutné se podívat, zdali je zde výslovně uvedeno, že podporuje Session-At-Once.

Track-At-Once (TAO)

Pokud se roznodnete vypálit CD v režimu TAO, vypálí se vám nejprve první stopa (track), přeruší se vypalování, vypálí se druhá stopa, přeruší se vypalování, ..., vypálí se poslední stopa, přeruší se vypalování, zapíše se Lead-In a nakonec Lead-Out. Výhoda tohoto režimu vypalování se projeví při přerušení vypalování z důvodu nějaké chyby. Takovémuto CD lze uzavřít session (což způsobí vypálení Lead-In a Lead-Out) a pak na něj lze něco dopálit. Toto vypalování má však také nevýhodu pro vypalování Audio CD. Tím, že se mezi každou stopou přeruší vypalování, vznikne mezi každou stopou dvousekundová mezera.

Packet-Writting

Tento způsob je úplně odlišný od předešlých tří způsobů. Data se zapisují po paketech. Vypalujete-li tímto způsobem, nemusíte se bát, že skazíte CD tím, že vypalovačka přestane dostávat data dostatečně rychle. V tomto režimu se vypalovačce posílají pakety, které ona ihned vypálí. Tyto pakety vypaluje nezávisle na sobě, a proto může být prodleva mezi dvěma pakety klidně i hodinu. Pakety mohou být pevné délky (tj. pokaždé stejně dlouhé) či proměnlivé délky.

 

 Srovnání jednotlivých způsobů

 

Vlastnosti

DAO a SAO

TAO

Packet-Writting

Vypínání laseru během vypalování

Ne

Ano - po každé stopě

Ano - po každém paketu

Zkažené CD může být dopáleno

Ne - informace o rozmístění session je zapisována na začátku, a proto ji nelze později změnit

Ano - informace se zapíše až po vypálení všech stop. Zhavaruje-li vypalování, otevře se nová session a do ní se může vypalovat dál

Ne - ale to se vám skoro nikdy nestane

Možnost vypalovat Audio CD

Ano - bez omezení

Ano, ale mezi každými dvěma stopami je navíc dvousekundová mezera

Ne

Možnost vypalovat datová CD

Ano

Ano - toto je nejspíše nejvhodnější způsob

Ano

Možnost vypalovat CD Extra (CD Plus)

DAO ne. SAO ano - bez omezení

Ano, ale mezi každými dvěma stopami je navíc dvousekundová mezera

Ne

Může se vypalovačka pro vypalování chovat jako normální disk

Ne

Ne

Ano - pak se vypalovačka tváří jako obyčejný disk (tj. lze na ní psát i z ní číst všemi programy)